بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : هیئت


موارد یافت شده: 21

1 - ترجمه صورالکواکب - مولف: ابوالحسین عبدالرحمان صوفی رازی
2 - تشریح الافلاک - مولف: شیخ بهائی ، بهاءالدین محمدبن حسین عاملی
3 - تشریح الافلاک - مولف: شیخ بهائی
4 - رساله در معرفت اوضاع مراکز افلاک
5 - رساله سلم السماء : در ابعاد افلاك و مساحت اجرام آن - مولف: جمشیدبن مسعودبن محمودطبیب کاشی ملقب به غیاث
6 - رساله فتحیه فی الاعمال الجیبیه
7 - رسالة حل ماینحل من مسائل الهیئه - مولف: شمس الدین محمدبن احمد خفری
8 - شرح التذکره - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
9 - شرح الملخص فی الهیئه - مولف: میرسید شریف جرجانی
10 - شرح تشریح الافلاک - مولف: سیدشمس الدین علی بن محمدبن علی حسینی الخلخالی
11 - شرح تشریح الافلاک - مولف: ملافضل الله ثانی بن محمدشریف کاشانی
12 - شرح مخلص
13 - شرح ملخص - مولف: موسی بن محمد مشهور به قاضی زاده رومی
14 - صورالکواکب - مولف: ابی الحسین صوفی ، عبدالرحمن عمر
15 - غیاثیه - مولف: محمودبن محمدبن قوام قاضی والشتانی مشهور به محمود هروی
16 - فتحیه : رساله فتحیه - مولف: علاءالدین علی بن محمد معروف به ملاعلی قوشچی
17 - فصل دوم از مقاله دهم از مجسطی درشکل زهره
18 - مسائل
19 - معینیه - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
20 - هیئت - مولف: علاءالدین علی بن محمدقوشچی
21 - هیئت - مولف: علاءالدین علی بن محمدقوشچی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر