بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : نجوم


موارد یافت شده: 133

1 - در معرفت عمل شکازی : وقت شناسی
2 - قرانات علوی
3 - اثمار و اشجار - مولف: علی شاه بن محمد قاسم خوارزمی معروف به بخارائی
4 - اثمار و اشجار - مولف: علی شاه بن محمد قاسم خوارزمی معروف به بخارائی
5 - احکام النجوم : رسالة فی... [ النجوم ]
6 - اختیارات - مولف: خواجه ابومعشر
7 - اختیارات علائیه - مولف: فخر رازی
8 - اختیارات علائیه فی حرکات السمائیه - مولف: فخرالدین رازی ، محمدبن عمر
9 - اختیارات و مداخل و احکام نجومی - مولف: لبوجعفر محمدبن علی غزالی
10 - اختيارات نجومي : جداول نجومی در اختیارات و توقیعات و تقویم
11 - استخراج طالع تحویل شمس به هریک ازبروج اثنی عشر و طریقه عمل آن - مولف: ملاعلی اکبربجنوردی
12 - استخراج کسوف در تقویمی که استاد الکامل جناب آخوند ملاعلی اکبرمنجم باشی بجنوردی استخراج نموده اند - مولف: منجم باشی
13 - اسطرلاب = رساله در معرفت اسطرلاب شرقی و غربی
14 - اسطرلاب = رساله در معرفت اسطرلاب شمالی و جنوبی
15 - اسطرلاب مسطح = آغاز و انجام = صفیحه اسطرلاب مسطح - مولف: ابوالخیر محمدتقی بن محمدفارسی
16 - اشعاری پراکنده در اسامی کواکب و بروج و ارقام بروج و اجزاء اسطرلاب
17 - التبصره فی الهیه : کتاب التبصره فی علم الهیت - مولف: شمس الدین ابی بکر محمدبن احمدبن ابی بشر مروزی معروف به خرقی
18 - التبیان
19 - المفضل فی العمل بنصف دائره المعدل - مولف: شیخ عزالدین وفائی
20 - النکت فی علم النجوم - مولف: ابوجعفر فلکی
21 - الیواقیت فی علم المواقیت - مولف: عبدالعزیزالخاضع بن احمد
22 - انتقالات و تحویل کواکب
23 - انیس المنجمین - مولف: مظهرالدین محمدقاری بن علی
24 - باب فردارات الکواکب
25 - برهان الکفایه - مولف: علی بن محمد شریف بکری
26 - بندی از کتاب نفایس الفنون در علم صور کواکب
27 - بیست باب = اسطرلاب = رساله در صنعت
28 - بیست باب در اسطرلاب - مولف: محمد بن محمد نصیرالدین طوسی
29 - بیست باب در اسطرلاب - مولف: خواجه نصیرالدین محمدبن محمدطوسی
30 - بیست باب در اسطرلاب - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
31 - تازک : چراغ زمین - مولف: صدیق بن یوسف نهروانی
32 - تحریر کتاب المناظر - مولف: خواجه طوسی
33 - تحفه ی حاتمی یا هفتاد باب در اسطرلاب - مولف: شیخ بهائی ، بهاءالدین محمد
34 - تحفه ی حاتمیه : قبله ی آفاق - مولف: ملامظفر گنابادی
35 - تحفه ی حاتمیه : هفتاد باب در اسطرلاب - مولف: شیخ بهائی، بهاءالدین محمد
36 - تحفه ی محمدیه یا صبح و شفق - مولف: میرزا قاضی بن کاشف الدین محمد اردکانی یزدی
37 - ترجمه صورالکواکب
38 - ترجمه مجمل الاصول - مولف: محمد اسحق پسمعیل
39 - تسریح الاعمال - مولف: محمدزمان مشهدی اسطرلابی
40 - تشریح الاعمال - مولف: محمدزمان مشهدی اسطرلابی
41 - تشریح الافلاک - مولف: شیخ بهائی
42 - تنبیهات المنجمین - مولف: مظفر بن محمد قاسم منجم گنابادی
43 - تنبیهات المنجمین - مولف: مظفر بن محمد قاسم منجم گنابادی
44 - تنبیهات المنجمین - مولف: مظفر بن محمد قاسم منجم گنابادی
45 - ثلاث رسائل : مقدمه الزیج - مولف: اثیرالدین ابهری
46 - ثمره بطلمیوس
47 - جاماسب نامه - مولف: جاماسب فرزند لهراسب
48 - جامع القرانات : قرانات : قران علویین - مولف: محیی الدین بدرالدین اناری
49 - جامع المبادي والغايات - مولف: ابوالحسن بن علی مراکشی
50 - جداول اسامی بلاد و طول و عرض آنها
51 - جداول نجومی : التسهيل : جداول تحصيل و تعديل كواكب سبعه - مولف: عبدالحمید نجم التولیه
52 - چهارفصل در نجوم
53 - حاشیه بر شرح ملخص - مولف: محمودبن محمدبن عمرچغمینی
54 - حاشیه حاشیه نهایه الادراک فی درایه الافلاک - مولف: قطب الدین محمودبن مسعودشیرازی
55 - در معرفت تقویم
56 - دلیل المنجمین - مولف: حسن بن شجاع بن محمدحسن حافظ تونی
57 - دو باب نجومی
58 - دوفصل
59 - ذکرالالات الاسطرلاب و الاسماء الواقعه علیها - مولف: ابوالقاسم عبدالله بن محمدابی بکر خزرجی صفار
60 - ربع = رساله در معرفت ربع - مولف: عبدالقادربن حسن رویانی لاهیجی
61 - رسااله در معرفت قبله - مولف: امیرغیاث الدین منصوربن امیر صدرالدین محمد دشتکی شیرازی
62 - رساله در احکام طالع سال - مولف: شاه ابوالولیا
63 - رساله در عمل بربع دائره - مولف: فخرالدین عبدالله ماردینی
64 - رساله در کسوف و خسوف
65 - رساله در کیفیت عمل بربع مساتره
66 - رساله در معرفت آلت شعاعی فرنگی - مولف: عبدالرحمن بن محمدولی الدین
67 - رساله در معرفت اوقات : اسطرلاب
68 - رساله در معرفت تقویم - مولف: مظهرالدین محمدالقاری ملک المنجمین
69 - رساله در معرفت تقویم - مولف: احمدبن محمدمهدی شریف خاتون ابادی
70 - رساله در معرفت وضع ربع مقطوع
71 - رساله فی العمل بالصفیحه الزرقالیه
72 - زایچه
73 - زایچه
74 - زایچه : نجوم - مولف: شهاب الدین محمدصاحبقران ثانی
75 - زایچه ایست مربوط به یکی از شاهزادگان هند
76 - زایچه جمال الدین خواجه کیا فرزند بهاءالدین
77 - زبده الهیئه : زبده فی هیئت الافلاک - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
78 - زیج الغ بیک : (زیج گورکانی ) - مولف: الغ بیک محمدبن شاهرخ بن امیر تیمورگرگانی
79 - زیج الغ بیک : (زیج گورکانی ) - مولف: الغ بیک محمدبن شاهرخ بن امیر تیمورگرگانی
80 - زیج محمدشاهی - مولف: راجه جی سینگه سوائی
81 - زیج محمدشاهی - مولف: راجه جی سینگه سوائی
82 - زیج محمدشاهی - مولف: راجه جی سینگه سوائی
83 - زيج ملحض ميرزائي - مولف: نظام الدین عبدالقادربن حسن رویامی لاهیجی
84 - سوانح القریه فی شرح الصفیحه - مولف: شیخ بهاءالدین محمدبن حسین عاملی
85 - سه فصل در معرفت سمت قبله و استخراج ارتفاع وقت و استخراج ساعات طلوع فجر و غروب و درمعرفت اول وقت عصر
86 - سی فصل - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
87 - سی فصل : دلائل هروی - مولف: محمدحسین بن قاسم هروی
88 - سی و چهار باب
89 - شرح التذکره - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
90 - شرح التذکره : توضیح التذکره - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
91 - شرح التذکره : شرح التذکره النصرانیه فی الهیئه - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
92 - شرح بیست باب - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
93 - شرح بیست باب - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
94 - شرح بیست باب - مولف: ملامظفر گنابادی
95 - شرح بیست باب در اسطرلاب - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
96 - شرح بیست باب در اسطرلاب - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
97 - شرح بیست باب در اسطرلاب - مولف: عبدالعلی بیرجندی
98 - شرح بیست باب در اسطرلاب - مولف: ملاعبدالعلی بیرجندی
99 - شرح رساله تنکلوشاه بابلی
100 - شرح زیج ایلخانی : کشف الحقایق - مولف: نظام الدین اعرج حسن بن محمد نیشابوری
101 - شرح زیج جدیدسلطانی = شرح مفصل زیج سلطانی - مولف: نظام الدین ملاعبدالعلی بن محمدبن حسینی بیرجندی حنفی ریاضی
102 - شرح زیج گورکانی - مولف: ملاعلی قوشچی
103 - شرح مدخل منظوم - مولف: حبیب الدین محمد طبیب
104 - شرح ملخص - مولف: قاضی زاده رومی
105 - شرح ملخص - مولف: قاضی زاده رومی
106 - شرح ملخص - مولف: قاضی زاده رومی
107 - شرح ملخص - مولف: قاضی زاده رومی
108 - شرح منظومه الشهابیه فی الاعمال الجیبیه - مولف: ضیاءاللامع شمس الدین ابوالصلاح محمدافندی مشهوربه قطری حنفی
109 - شرح هیئت قوشچی - مولف: حبیب الله تویسر کانی
110 - شصت باب : مدخل شصت باب
111 - صفحه ای در استخراج ساعات صبح و شفق
112 - فائده در معرفت خسوف
113 - فایده نجومی - مولف: ملاعلی بیرجندی
114 - قبله الافاق - مولف: رضی الدین محمد قزوینی
115 - قطعه ای از کتابی در نجوم
116 - کتاب اکر - مولف: ثاوذوسیوس
117 - کتاب در تقویم کواکب سبعه - مولف: حسن بن موسی الهروی الحاسب
118 - کتاب در دانستن سال و احوال سهام : الشروع فی الاحکام - مولف: فخر رازی
119 - کتاب در نجوم : شناختن نور ستارگان
120 - کتابی در طالع مولود و خبر از آینده
121 - کلمات : سؤال و جواب با امضای رکن الدوله
122 - لطائف الکلام فی احکام الاعوام - مولف: محمدحسینی معروف به سیدالمنجم
123 - لوایح القمر - مولف: ملاحسین کاشفی
124 - مدخل منظوم - مولف: عبدالجبار خجندی
125 - مسائل : طالع مسئله : در بیان سائل و مسئول عنه
126 - معرفت التقویم - مولف: احمدبن محمدمهدی شریف خاتون آبادی
127 - مقالی در معرفت تسییر درجه طالع
128 - مقنطرات - مولف: شهاب الدین احمدبن مجدی
129 - ممازجات قمر ؟ جداول تهسيلات ممازجات قمر
130 - منهاج الاستخراج - مولف: محمدعلی مشهور به مبشرخان
131 - نجوم(رساله علوم غریبه جدید) - مولف: جعفر قلی خان
132 - نهایه الادراک فی درایه الافلاک - مولف: قطب الدین محمودبن مسعودشیرازی کازرونی اشعری
133 - یادداشتهایی در طلسمات ، صناعت اکسیر ترقیق و تفخیم
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر