بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: زیج


موارد یافت شده: 12

1 - ثلاث رسائل : مقدمه الزیج - مولف: اثیرالدین ابهری
2 - زیج الغ بیک : (زیج گورکانی ) - مولف: الغ بیک محمدبن شاهرخ بن امیر تیمورگرگانی
3 - زیج الغ بیک : (زیج گورکانی ) - مولف: الغ بیک محمدبن شاهرخ بن امیر تیمورگرگانی
4 - زیج شستکه - مولف: حسین بن موسی هرمزی حاسب
5 - زیج محمدشاهی - مولف: راجه جی سینگه سوائی
6 - زیج محمدشاهی - مولف: راجه جی سینگه سوائی
7 - زیج محمدشاهی - مولف: راجه جی سینگه سوائی
8 - شرح زیج ایلخانی : کشف الحقایق - مولف: نظام الدین اعرج حسن بن محمد نیشابوری
9 - شرح زیج جدیدسلطانی = شرح مفصل زیج سلطانی - مولف: نظام الدین ملاعبدالعلی بن محمدبن حسینی بیرجندی حنفی ریاضی
10 - شرح زیج گورکانی - مولف: ملاعلی قوشچی
11 - کشف حقایق زیج ایلخانی = کشف الحقایق = شرح زیج ایلخانی - مولف: نظام الدین اعرج حسن بن محمد نیشابوری
12 - یادداشتهای شخصی طلب و قرض... صفت شراب حلال ...تعریف زیج و تقویم شمسی و مطالبی پراکنده
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر