بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

زبان: عربی
موضوع : نجوم


موارد یافت شده: 36

1 - احکام النجوم : رسالة فی... [ النجوم ]
2 - التبصره فی الهیه : کتاب التبصره فی علم الهیت - مولف: شمس الدین ابی بکر محمدبن احمدبن ابی بشر مروزی معروف به خرقی
3 - التبیان
4 - المفضل فی العمل بنصف دائره المعدل - مولف: شیخ عزالدین وفائی
5 - النکت فی علم النجوم - مولف: ابوجعفر فلکی
6 - الیواقیت فی علم المواقیت - مولف: عبدالعزیزالخاضع بن احمد
7 - باب فردارات الکواکب
8 - تحریر کتاب المناظر - مولف: خواجه طوسی
9 - تشریح الافلاک - مولف: شیخ بهائی
10 - ثلاث رسائل : مقدمه الزیج - مولف: اثیرالدین ابهری
11 - جامع المبادي والغايات - مولف: ابوالحسن بن علی مراکشی
12 - حاشیه بر شرح ملخص - مولف: محمودبن محمدبن عمرچغمینی
13 - حاشیه حاشیه نهایه الادراک فی درایه الافلاک - مولف: قطب الدین محمودبن مسعودشیرازی
14 - ذکرالالات الاسطرلاب و الاسماء الواقعه علیها - مولف: ابوالقاسم عبدالله بن محمدابی بکر خزرجی صفار
15 - رسااله در معرفت قبله - مولف: امیرغیاث الدین منصوربن امیر صدرالدین محمد دشتکی شیرازی
16 - رساله در عمل بربع دائره - مولف: فخرالدین عبدالله ماردینی
17 - رساله در کیفیت عمل بربع مساتره
18 - رساله در معرفت آلت شعاعی فرنگی - مولف: عبدالرحمن بن محمدولی الدین
19 - رساله در معرفت اوقات : اسطرلاب
20 - رساله در معرفت وضع ربع مقطوع
21 - رساله فی العمل بالصفیحه الزرقالیه
22 - شرح التذکره - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
23 - شرح التذکره : توضیح التذکره - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
24 - شرح التذکره : شرح التذکره النصرانیه فی الهیئه - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
25 - شرح بیست باب - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
26 - شرح بیست باب - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
27 - شرح ملخص - مولف: قاضی زاده رومی
28 - شرح ملخص - مولف: قاضی زاده رومی
29 - شرح ملخص - مولف: قاضی زاده رومی
30 - شرح ملخص - مولف: قاضی زاده رومی
31 - شرح منظومه الشهابیه فی الاعمال الجیبیه - مولف: ضیاءاللامع شمس الدین ابوالصلاح محمدافندی مشهوربه قطری حنفی
32 - کتاب اکر - مولف: ثاوذوسیوس
33 - کتاب در تقویم کواکب سبعه - مولف: حسن بن موسی الهروی الحاسب
34 - معرفت التقویم - مولف: احمدبن محمدمهدی شریف خاتون آبادی
35 - مقنطرات - مولف: شهاب الدین احمدبن مجدی
36 - نهایه الادراک فی درایه الافلاک - مولف: قطب الدین محمودبن مسعودشیرازی کازرونی اشعری
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر