بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: تورات
کتابخانه:


موارد یافت شده: 2

1 - احادیث قدسی : چهل حدیث قدسی : چهل سوره تورات
2 - اربعین : چهل سوره منتخب از تورات
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر