: اکر
: 664
: ازیونانی قسطابن لوقا بامر احمدبن معتصم
: ریاضی
: عربی
: 210
: محمدبن جلال الدین طبیب شریف
: 8محرم 1084هجری
: اصل آن از ثاوذوسیوس که احمدبن معتصم آن را به عربی در اورد و خواجه طوسی تحریر نمود
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 176.82 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر