: کشف حقایق زیج ایلخانی = کشف الحقایق = شرح زیج ایلخانی
: 927
: نظام الدین اعرج حسن بن محمد نیشابوری
: ستاره شناسی
: فارسی
: 158
: 25شعبان 1060هجری
: اصل از خواجه نصیرالدین طوسی است
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 184.35 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر