: آداب المشق
: 2
: میرعمادحسنی سیفی قزوینی
: ادبیات
: فارسی
: 14
: میرزا آقا
: 1305هجری
: در فن خط منسوب به میر عماد حسنی خوشنویس معروف اما آقای مهدی بیانی در کتاب احوال و اثار خوش نویسان این را صحیح ندانسته و گوید از باباشاه اصفهانی خوشنویس قرن دهم می باشد
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 43.85 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر