: خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال
: 1381
: علامه حلی حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی
: رجال
: عربی
: محمدعلی بن محمدباقر حسینی
: 25رمضان1243هجری
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر