: خسرو شیرین قاسمی
: 120
: میرزا قاسم جنابدی (متخلص به قاسمی)
: ادبيات
: فارسی
: 98
: نوسنده آن را به نام سام ميرزا پسر شاه اسماعيل در سال 950 در 3000 بيت به پايان رسانده است.
: ادبیات و علوم انسانی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 156.5 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر