: قاموس المحیط
: 431
: محمدبن یعقوب فیروزآبادی
: لغت
: عربی
: 357
: محمدباقر بن ملاقلندر زهانی قاینی
: 1123هجری قمری
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر