: تحفه علایی
: 76
: ابوالحسن علی بن هلال معروف به ابن البواب
: لغت نامه
: عربی و فارسی
: 37
: قرن 13 هجری
: کتاب لغت عربی به فارسی است به سبک نصاب الصبیان که مؤلف آن را به علاءالدوله سلطان زمان خود اهدا کرده، در سی و هشت بند و حدود سیصد بیت دارد
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 19.81 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر