: جداول نجومی : التسهيل : جداول تحصيل و تعديل كواكب سبعه
: 128
: عبدالحمید نجم التولیه
: نجوم
: فارسی
: 276
: 1306هجری
: گویا وسیله نجم التولیه زنده بسال 1308 ه.ق آستانقدس رضوی از زیج ها استخراج شده است.
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 241.99 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر