: زیج الغ بیک : (زیج گورکانی )
: 277
: الغ بیک محمدبن شاهرخ بن امیر تیمورگرگانی
: نجوم
: فارسی
: 180
: قرن 11و12هجری
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 233.15 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر