: زیج الغ بیک : (زیج گورکانی )
: 278
: الغ بیک محمدبن شاهرخ بن امیر تیمورگرگانی
: نجوم
: فارسی
: 241
: مهر عبدالحمید نجم التولیه
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 284.25 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر