: شرح زیج جدیدسلطانی = شرح مفصل زیج سلطانی
: 594
: نظام الدین ملاعبدالعلی بن محمدبن حسینی بیرجندی حنفی ریاضی
: نجوم
: فارسی
: 388
: قرن11هجری
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 359.84 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر